Nová verzia Spoločné Bývanie je Susedia.sk

Už viac ako 10 rokov na slovenskom trhu rozvíjame aplikáciu, ktorá sa venuje digitalizácii bytových domov a ich správy. Paralelne vznikala na českom trhu aplikácia Sousedé.cz. Vzhľadom na to, že vnímame silnú synergiu v tom čo robíme, sme sa rozhodli spojiť naše úsilie a priniesť našim používateľom väčší komfort a viac funkcionalít v spoločnej aplikácii Susedia.sk. O benefitoch, ktoré poskytuje spojenie Spoločného Bývania a Sousedé.cz sa dozviete viac v tomto článku!

Zdieľajte tento článok
susedia.sk

Čo to  znamená v praxi?

Spojením vznikol silný tím viac než 20 ľudí, ktorí každodenne dostávajú digitálnu komunikáciu v bytových domoch na vyššiu úroveň. Ich hlavným cieľom je robiť komunikáciu medzi správcami, zástupcami vl. bytov a obyvateľmi transparentnejšiu, príjemnejšiu a rýchlejšiu. 

Vďaka spojeniu bude mať každý klient Spoločného Bývania sprístupnenú novú a vylepšenú aplikáciu Susedia.sk, ktorá prinesie množstvo nových funkcionalít, ale aj príjemnejšie užívateľské prostredie a mnohé ďalšie benefity.

Na aké funkcionality sa môžu naši klienti tešiť?


Funkcionality ako napríklad nástenka, chat, elektronické hlasovanie či hlásenie porúch, ktoré poznáte z aplikácie Spoločné Bývanie sa nemenia, zostávajú i naďalej súčasťou novej aplikácie Susedia.sk. Prinášame vám však nové functionality, ktoré vznikli aj vďaka podnetom od našich používateľov.
Ide napríklad o sekciu Fotogaléria - v novej aplikácii môžete spoločne všetkým používateľom vo vašom virtuálnom dome zdieľať fotografie. Takisto sme pridali sekciu Dokumenty, kde vie váš správca či predseda SVB zdieľať dokumenty a zároveň ich prehľadne ukladať do priečinkov, vďaka čomu ich budete mať vždy k dispozícii a na jednom mieste.

Novou funkcionalitou je aj rozšírené nastavenie používateľských rolí v bytovom dome. Jednou z nich je aj nájomník - teda ak prenajímate byt, aplikáciu môže využívať aj váš nájomník bez obavy, ze uvidí dokumenty či informácie, ktoré by mali byť prístupné iba majiteľom nehnuteľnosti. 

Pribudla taktiž sekcia Udalosti. Spoločne so susedmi a správcom môžete pridávať udalosti, ktoré sa vám budú následne zobrazovať v kalendári. Nestane sa teda, že si pomýlite napríklad dátum bytovej schôze alebo na ňu zabudnete. 

Sekciu Ankety sme upravili a najnovšie budete mať možnosť pridať ako otvorenú, tak aj anonymnú anketu pre diskutovanie rôznych tém týkajúcich sa vášho bytového domu.

Aplikácia Susedia.sk prináša tiež ako jediná a prvá integráciu softvéru DOMUS od Anasoftu, vďaka ktorej získate vy aj váš správca prehľad revízií zo systému DOMUS, prehľad konštrukčných prvkov na vytváranie skupín nákladov zo systému DOMUS, ale aj prehľad fondov opráv a bankových účtov zo systému DOMUS a mnohé iné. 

Tešíme sa na to, že objavíte s nami ešte vyššiu úroveň našich služieb, ktoré vám bude dodávať náš stabilný tím odborníkov, ktorý je pripravený neustále počúvať vaše požiadavky a prinášať vylepšenia aplikacie na základe vašich potrieb. 

Vytvorili sme komunitu, ktorá vás nezradí.

Váš tím Susedia.sk

Ďalšie články

Digitalizácia bytových domov ako nevyhnutný krok pre spokojnosť obyvateľov.

V tomto blogu sa pozrieme na to, prečo je dôležité digitalizovať komunikáciu v bytových domoch a aké benefity s tým súvisia.

Dôležitosť zástupcov vlastníkov bytov v bytových domoch

V bytových domoch zohrávajú zástupcovia vlastníkov bytov dôležitú úlohu pri zabezpečovaní efektívnej komunikácie, udržiavaní harmonických podmienok bývania a ochrane záujmov všetkých obyvateľov. V tomto blogu preskúmame dôležitosť zástupcov vlastníkov bytov a zdôrazníme ich kľúčové zodpovednosti v riadení bytových komplexov.