Služba

Zvýš kvalitu svojho bývania

Vlastním byt

Nahlasuj poruchy v spoločných priestoroch

Nečakaj, kým sa nahlásený problém stratí v e-mailoch správcu/správkyne či zástupcov. Vďaka našej službe máš prehľad o riešení všetkých porúch v bytovom dome. Hneď po nahlásení problému pošleme e-mail aj SMS notifikáciu zodpovedným osobám. Po vyriešení problému budeme informovať teba aj zodpovedné osoby.

Nezmeškaj žiadny oznam

Vďaka Spoločnému Bývaniu dostaneš notifikácie o všetkých dôležitých a aktuálnych záležitostiach, ktoré môžu v komunite obyvateľov nastať.

Maj svoje peniaze pod kontrolou

Rozhodni, ako sa tvoje peniaze budú používať. Hlasuj v anketách, ktoré sa týkajú spoločných susedských tém. Nenechávaj druhých rozhodovať o tvojich peniazoch kvôli nedostatku času na stretnutia.

Sleduj svoju spotrebu energii a náklady

S aplikáciou budeš mať prehľad o spotrebe tepla, vody a ostatných nákladoch, ktoré prislúchajú tvojmu bytu. Navyše, si budeš môcť prehliadať a kontrolovať svoje platby.

Maj svoje dokumenty vždy na dosah

Zmluvy, dodatky, nariadenia, inventáre a všetky ostatné dokumenty, ktoré súvisia s bývaním nájdeš v aplikácii kedykoľvek. Dokumenty nestratíš ani neobleješ a vždy ich budeš vedieť nájsť.

Spravujem bytové domy

Zefektívni hlasovanie na elektronické

Doplnkom pre písomné hlasovanie je elektronické hlasovanie, ktoré môžeš vyhlásiť kedykoľvek. Obyvatelia dostanú upozornenie o možnosti hlasovania v deň vyhlásenia, po uplynutí polovice lehoty, počas ktorej môžu hlasovať, ale aj pravidelnú urgentnú notifikáciu pred koncom hlasovania. S výsledkami hlasovania nemáš žiadne starosti. Po ukončení dostaneš vyhodnotený PDF report s možnosťou stiahnutia aj vo formáte CSV. Na základe transparentných výsledkov môžeš spokojne konať.  

Rieš nahlásené poruchy efektívne

Akonáhle obyvatelia nahlásia poruchu, dostaneš okamžitú notifikáciu (aj SMS). Následne vieš s obyvateľmi o poruche komunikovať, kategorizovať ich, prioritizovať, ale aj priraďovať konkrétnej poruche zodpovednú osobu. Jednoducho všetko, čo potrebuješ pre efektívny manažment. V kategórii “Osvetlenie” je úloha “Vypálená žiarovka na 3ke”, zodpovedná osoba je “Jozef Novák”. Po vyriešení môžeš všetkých informovať o tom, že porucha je úspešne vyriešená.

Publikuj urgentné oznamy

Napíš oznam do aplikácie. Pri označení oznamu za urgentný ho pošleme komunite obyvateľov aj formou SMS. Všetkým obyvateľom bez rozdielu. A tak sa už nikdy nestane, že niekto prehliadne papier nalepený na vchodových dverách.

Osloboď sa od povinnosti klopania s anketovým lístkom

Namiesto zvonenia susedom si sprav čas pre seba. Jednoduchá anketa v aplikácii s možnosťami áno/nie, hodnotiaca anketa či anketa s ľubovoľnými odpoveďami sa dá vytvoriť priamo v aplikácii. Obyvatelia ju dostanú do e-mailovej schránky alebo formou SMS. Výsledky sa aktualizujú priebežne po každom hlase a sú k dispozícii okamžite. Tvojou úlohou bude už len učiniť rozhodnutie.

Zníž náklady na správu

Už žiadne náklady na poštovné, obálky či tlač dokumentov. Online komunikácie je rýchla, efektívna a šetrná k prírode.

Neodpovedaj na rovnaké otázky dvakrát

Sekcia FAQs alebo priestor pre opakujúce sa otázky zhromaždíš na jednom mieste, kde si odpoveď nájde každý obyvateľ ešte skôr, ako sa spýta teba.

Spravuj priestory a používateľov appky

Správcovskou funkciou je aj možnosť pridávať bytové a nebytové priestory ku konkrétnym osobám a vytvoriť databázu pre písomné aj elektronické hlasovanie. Táto databáza sa automaticky porovnáva s listom vlastníctva každý deň, a tak je všetko aktuálne. Používateľov aplikácie môžeš odoberať a pridávať na základe meniacich sa okolností.

Zastupujem vlastníkov bytov

Dohliadaj na elektronické hlasovanie

Maj prehľad o tom, ako so susedmi demokraticky hlasujete. Uvidíš priebežné aj finálne výsledky. Veľkou výhodou je, že obyvateľov, ktorí ešte nehlasovali môžeš prostredníctvom chatu osloviť a povzbudiť ich k hlasovaniu, ako správny zástupca/zástupkyňa vlastníkov bytov.

Kontroluj správcovské aktivity

Spokojnosť v susedstve je kľúčom k pokojnému bývaniu. Preto, ak ti obyvatelia dôverujú, je dôležité, aby si v ich záujme kontroloval/a, či sa k vlastníkom dostávajú dôležité oznamy včas a či sa nahlásené poruchy a podnety riešia a zapracovávajú do každodenného života.

Spolupracuj na riešení porúch

V mene vlastníkov môžeš mať poruchy pod kontrolou a nahlasovať ich do aplikácie pre správcu/správkyňu, ak ich nevieš vyriešiť svojpomocne. Okamžite uvidíš aj notifikácie o nahlásení poruchy od obyvateľov a o stave riešenia, ktoré aktualizuje správca, rovnako, ako prioritizáciu. Ak niečo nie je v poriadku, môžeš využiť možnosť chatu a problém preveriť, urýchliť jeho riešenie, a tým celú situáciu zjednodušiť.

Zverejňuj oznamy na nástenku

Ako zástupca/zástupkyňa vlastníkov môžeš oznamy vytvárať aj ty. Vďaka prepojeniu pošleme e-mail, ale aj SMS notifikáciu, aby nikto neprehliadol dôležité informácie, ktoré chceš odkomunikovať obyvateľom.

Sme spoločenstvo vlastníkov bytov

Vstúpte do online manažmentu bytového domu

Skupiny na Facebooku či Whatsappe sú pre skutočnú organizáciu nedostačujúce. Dajte im zbohom! Služba pre vás, spoločenstvo vlastníkov bytov, predstavuje uľahčenie množstva práce, pretože je zostavená presne pre vaše potreby. Centralizované virtuálne miesto bude slúžiť ako archív dokumentov, databáza kontaktov, elektronická nástenka, evidencia vlastníkov, doplnkový priestor pre elektronické hlasovanie a mnoho ďalšieho. Jednoducho, všetko, o čom ste premýšľali aj nepremýšľali, že by mohlo uľahčiť celý manažment komunity vlastníkov a súvisí so spravovaním bytového domu.

Zefektívnite hlasovanie na elektronické

Doplnkom pre písomné hlasovanie je elektronické hlasovanie, ktoré môžete vyhlásiť kedykoľvek. Obyvatelia dostanú upozornenie o možnosti hlasovania v deň vyhlásenia, po uplynutí polovice lehoty, počas ktorej môžu hlasovať, ale aj pravidelnú urgentnú notifikáciu pred koncom hlasovania. S výsledkami hlasovania nemáte ako spoločenstvo vlastníkov už žiadne starosti. Po ukončení dostanete vyhodnotený PDF report s možnosťou stiahnutia aj vo formáte CSV. Na základe transparentných výsledkov môžete spokojne konať. Ide to aj bez správcu!

Riešte nahlásené poruchy efektívne

Akonáhle obyvatelia nahlásia poruchu, dostanete okamžitú notifikáciu (aj SMS). Následne viete s obyvateľmi o poruche komunikovať, kategorizovať ich, prioritizovať, ale aj priraďovať konkrétnej poruche zodpovednú osobu. Jednoducho všetko, čo potrebujete pre efektívny manažment. V kategórii “Osvetlenie” je úloha “Vypálená žiarovka na 3ke”, zodpovedná osoba je “Jozef Novák”. Po vyriešení môžete všetkých informovať o tom, že porucha je úspešne vyriešená.

Publikujte urgentné oznamy

Oznam jednoducho napíšte na nástenku. Pri označení oznamu za urgentný ho pošleme komunite obyvateľov aj formou SMS. Všetkým obyvateľom bez rozdielu. A tak sa už nikdy nestane, že niekto prehliadne papier nalepený na vchodových dverách.

Som developer/ka

Vytváraj pre vlastníkov pridanú hodnotu

Predávaj viac ako len byt či dom. Predávaj domov vo fungujúcej komunite obyvateľov vďaka inovatívnemu riešeniu spolunažívania. Naša webová aplikácia a jej funkcionality zatraktívnia tvoj projekt od základov.

Nasaď aplikáciu bez nákladov na vývoj

Nemíňaj čas ani financie na vlastný návrh a implementáciu tvojho nápadu. Vyriešili sme to za teba. Navyše, vieme zapracovať tvoje požiadavky a aplikáciu nasadiť do jedného mesiaca. Stačí už len predávať nehnuteľnosť spolu s fungujúcim systémom.

Posielaj pravidelný newsletter

Pravidelná komunikácia je kľúčom k povedomiu o tvojich službách, ktoré prinesie opakovaných zákazníkov. Informuj ich o novinkách, službách a možnostiach bývania. Ak službu nepotrebujú práve oni, určite o tebe radi povedia niekomu v ich okolí, keď sa im budeš s dostatočnou pravidelnosťou pripomínať.

Buď inovátor/ka a pomáhaj budovať Smart Cities

Predstav si mesto, kde sú všetky domy, byty, ulice aj štvrte inteligentné a plné inovácii. Práve týmto krokom predbehneš svojich konkurentov a oslovíš ľudí, ktorí radi napredujú a adaptujú sa na novinky technologického sveta. Posúvaj hranice bývania ďalej!

Objav aj neobjavené výhody

Aj keď ti to nikdy nenapadlo, máš ešte veľa možností, ako svoje developerské projekty rozvíjať, budovať svoj branding a dizajn projektov. Vo webovej appke uvidíš aj zoznam svojich klientov, no najmä, môžeš sledovať kľúčové metriky dôležité pre marketing, reporting a feedback od používateľov.

Získaj službu Spoločné Bývanie do 30 bytov na 1 rok úplne zadarmo

Najnovšie články

susedia.sk
Nová verzia Spoločné Bývanie je Susedia.sk

Už viac ako 10 rokov na slovenskom trhu rozvíjame aplikáciu, ktorá sa venuje digitalizácii bytových domov a ich správy. Paralelne vznikala na českom trhu aplikácia Sousedé.cz. Vzhľadom na to, že vnímame silnú synergiu v tom čo robíme, sme sa rozhodli spojiť naše úsilie a priniesť našim používateľom väčší komfort a viac funkcionalít v spoločnej aplikácii Susedia.sk. O benefitoch, ktoré poskytuje spojenie Spoločného Bývania a Sousedé.cz sa dozviete viac v tomto článku!

Digitalizácia bytových domov ako nevyhnutný krok pre spokojnosť obyvateľov.

V tomto blogu sa pozrieme na to, prečo je dôležité digitalizovať komunikáciu v bytových domoch a aké benefity s tým súvisia.